Kupię każdy samochód. Solidnie zapłacę.

Kupię każdy samochód. Solidnie zapłacę, 515 471 038