Kupię bydło rzeźne

Kupię bydło rzeźne, odbiór z gospodarstwa z ważeniem, płatne gotówką lub przelewem, faktura, wyrejestrowanie lub WBC, 693 950 620, 507 645 590