GS TERESPOL

PREZES ZARZĄDU

Rada Nadzorcza Gminnej Spółdzielni” Samopomoc Chłopska” w Terespolu

zatrudni Prezesa Zarządu.

Wymagania:

  1. Wykształcenie wyższe
  2. Co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.

Kandydat zobowiązany jest złożyć w zgłoszeniu:

  1. List motywacyjny
  2. Życiorys zawodowy
  3. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów postępowania kwalifikacyjnego.

Zgłoszenie kandydatów należy dostarczyć do biura Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Terespolu , ul. Wojska Polskiego 54 c