Rakowiska - działka budowlana

od ul.Wspólnej nr 97 a 99), 673m2, wym. 31x22m,

Zdjęcia (1)

73 000,00 zł