Marek Kurianowicz

Marek Kurianowicz - Specjalista Kardiolog, Biała Podlaska, ul. S. Batorego 10, tel. 575 325 775, www.mkardio.pl