5 zdarzeń, których nie obejmuje AC. Sprawdź, zanim wybierzesz polisę!

  • 05.09.2018, 15:00
  • Grupa Tipmedia
5 zdarzeń, których nie obejmuje AC. Sprawdź, zanim wybierzesz polisę!
Wykupienie ubezpieczenia AC to jeden z najskuteczniejszych sposobów ochrony pojazdu na wypadek szkód. Nie oznacza to jednak, że od momentu podpisania umowy wszystkie koszty związane z naprawą auta spadną na barki ubezpieczyciela. Wyjątków jest sporo i warto się z nimi zapoznać wcześniej. Czego nie obejmuje polisa AC?

Z winy kierowcy

To dosyć częsty powód odmowy wypłaty odszkodowań przez ubezpieczycieli. Nie chodzi tu jednak o samo wyrządzenie szkody, a o zamiar jej dokonania lub niepodejmowanie działań, które pozwoliłyby jej uniknąć. Przede wszystkim odmowy należy się spodziewać, jeżeli zaistniałe uszkodzenia powstały wskutek zaplanowanego działania kierowcy. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jazdy bez odpowiednich uprawnień. Odszkodowania nie dostaną także kierowcy, którzy nie zarejestrowali pojazdu, lub nie zadbali o aktualny przegląd techniczny.   

Efekt nieuwagi

Jedną z zalet ubezpieczenia AC jest ochrona samochodu na wypadek kradzieży. Odszkodowanie może jednak nie trafić do ubezpieczonego w momencie, gdy to kierowca niejako ułatwił zadanie włamywaczom. Jakich sytuacji to dotyczy? Przede wszystkim pozostawienia kluczyków oraz dokumentów w otwartym samochodzie. Dotyczy to również przypadków, w których właściciel czterech kółek nie wykorzystał wszystkich zabezpieczeń służących do uniknięcia kradzieży. Zazwyczaj określa się je we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

Pamiętaj o franszyzie integralnej

Czym jest franszyza integralna? To granica, wyznaczona przez ubezpieczyciela w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, oznaczająca kwotę, poniżej której szkody nie są ubezpieczane ze środków polisy. Np. w przypadku ubezpieczenia AC w UNIQA, wynosi ona 400 zł. Oznacza to, że za uszkodzenia, których naprawa kosztować będzie mniej niż 400 zł, zapłaci kierowca pojazdu.

Szkody nieuwzględnione w umowie

I chociaż polisa AC gwarantuje bardzo obszerną ochronę, to na przestrzeni użytkowania pojazdu mogą wystąpić problemy, których pojawienie się nie zostało przewidziane przez ubezpieczyciela. Może się tak zdarzyć np. w przypadku zatajenia jakiejś informacji przy podpisywaniu umowy. Jeżeli ubezpieczone auto jest wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, zakład ubezpieczeniowy ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania. Tak samo stanie się w przypadku, gdy samochód został nielegalnie wprowadzony na terytorium kraju. Dotyczy to również elementów, które były uszkodzone przed zawarciem umowy, ale nie zostały naprawione.   

Polisa AC a stan wyjątkowy

Oczywiście ubezpieczenie AC nie obejmuje także sytuacji wyjątkowych. Jeżeli nasz samochód zostanie uszkodzony wskutek działań wojennych lub użycia go przez wojsko, lub policję, wtedy nie otrzymamy odszkodowania. Tak będzie również w przypadku, gdy samochód zostanie użyty do działalności przestępczej.  

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: