PIT za 2018 - nowe zmiany w rozliczeniu

 • 05.10.2018, 10:00
 • Grupa Tipmedia
PIT za 2018 - nowe zmiany w rozliczeniu
Rok 2018 przyniósł spore zmiany związane z rozliczaniem PIT-u. Jak w takim razie będzie wyglądać rozliczenie PIT za 2018 rok?

Nowa kwota wolna od podatku PIT za 2018 rok

Do jednej z najważniejszych zmian należy wprowadzenie nowej kwoty wolnej od podatku. Została ona zwiększona do 8001 zł. Dla przypomnienia, w roku 2017 kwota ta wynosiła 6001 zł. Zmiana ta spowoduje, że spora część podatników zastosuje wyższą niż obecnie kwotę zmniejszającą podatek. Zamiast dotychczasowych 1088 zł, wynosić ona będzie 1440 zł. Oprócz tego, więcej podatników będzie mogło skorzystać z podwyższonej kwoty odliczanej od podatku. Będzie ona dotyczyła wszystkich, których dochód nie przekroczył w 2018 roku 13 000 zł. W poprzednim roku maksymalny dochód nie mógł być większy niż 11 000 zł. Do wyższej wartości, stosowana będzie regularna kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł.

 

Zmiany kwoty świadczeń oraz wynagrodzeń zwolnionych z podatku PIT

Znacząco podniesione zostały również kwoty, których nie rozlicza się w deklaracjach PIT. Najczęściej ich rozliczaniem zajmują się płatnicy, jednak trzeba mieć świadomość wyższych niż do tej pory limitów.

Do kwot wolnych w rozliczeniu PIT za 2018 rok należą:

 • świadczenia otrzymane z powodu klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych, długotrwałej choroby lub śmierci (zapomogi z funduszu socjalnego, związków zawodowych oraz z innych źródeł - jednak nieprzekraczające kwoty 6000 zł),
 • wszelkie świadczenia, które otrzymują renciści lub emeryci od łączących ich zakładów pracy i związków zawodowych (kwota nie może przekraczać 3000 zł),
 • świadczenia otrzymane od pracodawcy lub zakładu pracy w związku z opieką dziecka pracownika, które uczęszcza do żłobka lub przedszkola (maksymalna kwota miesięczna nie może przekraczać 1000 zł na każde dziecko),
 • wygrane w konkursach, grach i zabawach organizowanych lub emitowanych przez media (prasa, telewizja, radio) oraz nagrody powiązane ze sprzedażą premiową usług lub produktów (jednorazowa wartość wygranej nie może przekraczać kwoty 2000 zł),
 • dopłaty na wypoczynek organizowany przez podmioty prowadzące działalność, jak również na leczenie sanatoryjne i rehabilitacyjne (z funduszu socjalnego - bez maksymalnej kwoty, z innych źródeł - do kwoty 2000 zł),
 • wynagrodzenie z funduszu operacyjnego za pomoc służbom państwowym (niezależnie od ich wysokości),
 • świadczenia, które dostają członkowie rodzin zmarłych pracowników, rencistów lub emerytów (do maksymalnej kwoty 3000 zł w roku podatkowym),
 • zaległe opłaty związane z czynszem najmu mieszkania oraz dostawy wody, energii i gazu do lokalu (niezależnie od wysokości),
 • świadczenia otrzymywane przez studentów szkół wyższych (niezależnie od wysokości).

 

Nowa kwota podatku ryczałtowego od najmu

1 stycznia 2018 roku została wprowadzona nowa stawka ryczałtowego podatku od przychodów związanych z czynszem najmu lokalu. Wynosi ona 8,5%, jeśli jego kwota nie przekracza 100 000 zł w całym roku podatkowym. Przekroczenie tej wartości powoduje zwiększenie stawki do 12,5%. W poprzednich latach można było opodatkować przychody pochodzące z najmu stawką 8,5%, bez względu na wysokość przychodów.

 

Działalność nierejestrowana innym źródłem dochodów

Podatnicy mogą wykonywać działalność bez zakładania przedsiębiorstwa. Jedynym warunkiem jest maksymalny próg przychodów - nie mogą one przekroczyć kwoty 1050 zł miesięcznie. Takie wynagrodzenie należy ująć w deklaracji PIT w ramce 'inne źródła dochodów' jako działalność nierejestrowaną.


Nowe rozliczenie pracy sezonowej

Do jednych z największych zmian w 2018 roku zalicza się wprowadzenie nowego typu umowy, stosowanego głównie w gospodarstwach rolnych. Na podstawie umowy o pracy przy zbiorach podatek rozliczany jest samodzielnie, jako pochodzący z innych źródeł. Takiego pracownika nie obowiązują jednak przepisy o wynagrodzeniu minimalnym, a jego dochód jest ustalany dowolnie.


Składki ZUS odliczane w niższej kwocie

W rozliczeniu PIT za 2018 rok zmianie ulegają również zasady związane z odprowadzaniem składek ZUS przez podatników posiadających własną działalność gospodarczą. Jeśli roczny przychód za 2018 rok nie przekroczy kwoty 63 000 zł, wartość składek uzależniona będzie od autentycznej kwoty przychodu ze względu na prowadzenie przedsiębiorstwa. W poprzednim roku wartość składek ZUS ustalana była w stałej kwocie.

Jeśli chcesz, aby Twoje rozliczenie PIT za 2018 rok zostało przygotowane w 5 minut, skorzystaj z programu dostępnego pod tym adresem: podatnik.info/rozliczenie_pit. Na stronie znajdziesz również przydatne artykuły i poradniki, z których dowiesz się jak prawidłowo rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: