Niepełnosprawny a czas jego pracy

  • 07.04.2018, 21:00
  • Grupa Tipmedia
Niepełnosprawny a czas jego pracy
Warto wyjść od tego, kim jest osoba niepełnosprawna? Jak możemy ją definiować? To na pewno ktoś, u kogo występuje długotrwały stan pewnych ograniczeń, które nie pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Osoba z niepełnosprawnością

Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności posiada stały wymiar pracy – wynosi on 7 godzin dziennie, a 35 – tygodniowo. Prawo to zostało wprowadzone w 2014 r. Warto mieć na uwadze fakt, że niższy wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej nie wpływa na wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia. Należy pamiętać, że skrócone normy pracy będą obowiązywały od momentu przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego jego niepełnosprawność.

Jak wygląda czas pracy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Tak naprawdę czas pracy uzależniony jest od stopnia niepełnosprawności. Jeżeli dana osoba posiada lekki stopień niepełnosprawności – czas jej pracy wynosi 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo. Jeżeli w umiarkowanym stopniu jest niepełnosprawna, będzie pracować 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. Taka sama sytuacja jest w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności.

Co z pracą w porze nocnej i nadgodzinami?

Praca w porze nocnej nie może być wykonywana przez osoby, które posiadają orzeczenie. Ponadto, taka osoba (niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności) nie może pracować w godzinach, które przekraczają jej wymiar, tzn. 40/35 godzin tygodniowo.

Jeśli lekarz wyrazi zgodę…

W przypadku, kiedy niepełnosprawny jest zatrudniony do pracy lekkiej, np. monitorowania  czyjegoś mienia albo w sytuacji, kiedy lekarz na wniosek osoby  z orzeczeniem wyrazi   zgodę – osoba niepełnosprawna może podjąć pracę w godzinach nocnych lub nadliczbowych. W sytuacji, kiedy pracownik, który posiada zgodę lekarza oraz nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania pracy w wymiarze przeznaczonym dla każdego przeciętnego pracownika, pracodawca ma prawo do tego, aby tę pracę – zgodnie z kodeksowymi normami czasu pracy – mu zagwarantować.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: