Kto odpowiada za długi spadkowe?

  • 11.04.2018, 08:00
  • Grupa Tipmedia
Kto odpowiada za długi spadkowe?
Po śmierci danej osoby bliscy stają się jej spadkobiercami. Mogą przyjąć lub odrzucić spadek. Z odrzuceniem spadku najczęściej będziemy mieli do czynienia w przypadku, gdy do masy spadkowej wchodzą pokaźne długi, które przekraczają korzyści finansowe z pozostawionego przez spadkodawcę majątku. Kto będzie odpowiedzialny za długi zmarłego?

Decyzja spadkobiercy

Kiedy spadkobierca pozyska informacje o powołaniu do dziedziczenia, może zdecydować się na przyjęcie spadku bez ograniczeń odpowiedzialności za długi, w ramach przyjęcia prostego, przyjąć spadek z ograniczeniem takiej odpowiedzialności, czyli przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza lub też zdecydować się odrzucić spadek w całości. Taką decyzję należy podjąć w terminie sześciu miesięcy od dnia, kiedy spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku. Najczęściej termin ten, zgodnie z przepisami, jest liczony od momentu śmierci spadkodawcy. Użytkownicy odwiedzający forum prawne wiedzą, że decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy podjąć w formie  oświadczenia składanego w sądzie lub u notariusza.

Jeśli w założonym terminie spadkobierca nie wystosuje żadnego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, będzie to jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, na co wskazuje znowelizowane prawo spadkowe.

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Każda osoba, małoletnia i pełnoletnia w razie braku działania w stosunku do spadku odpowiada za długi spadkowe tylko do wysokości stanu czynnego spadku. Aby taki udział określić, należy sporządzić wykaz inwentarza. Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, może przedłożyć przed notariuszem wykaz inwentarza, podobny do spisu inwentarza. Ma on na celu ustalenie wartości spadku i tym samym ograniczenie kwotowe odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe.

W myśl obowiązujących przepisów prawa spadkowego, jeśli w takiej formie dana osoba przyjmuje spadek (z dobrodziejstwem inwentarza), to ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości inwentarza ustalonego w wykazie albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

Takie ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku, jeśli sąd wykaże, że spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych lub podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza, lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi. Spadkobierca składający natomiast rzetelny wykaz inwentarza będzie spłacał długi spadkowe zgodnie ze złożonym wykazem.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: