Leczenie za granicą z EKUZ lub polisą ubezpieczeniową!

  • 06.06.2018, 12:00
  • Grupa Tipmedia
Leczenie za granicą z EKUZ lub polisą ubezpieczeniową!
Wyjazd za granicę zazwyczaj planowany jest w celach rozrywkowych. To głównie urlop, wycieczka, wakacje. Planowany jest zwykle starannie i dokładnie, tak by nic nie pozostało niedopilnowane. Planowane są noclegi, wyżywienie i ewentualne wycieczki. Warto przy tym również zaplanować dla siebie ewentualne zabezpieczenie kosztów leczenia, gdyby zaszła taka konieczność.

Leczenie za granicą a EKUZ

Nikt nie planuje nieszczęśliwego wypadku, choroby, czy innego zdarzenia, które powoduje poważną utratę zdrowia. Jednakże, takie sytuacje się zdarzają, niezależnie od woli i chęci wyjeżdżającego turysty. Leczenie za granicą niestety to bardzo złożona sprawa i warto się z tym tematem zapoznać jeszcze przed planowanym wyjazdem.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zapewnia bezpłatny dostęp do podstawowej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Jednak w odróżnieniu od ubezpieczenia turystycznego, zakres ochrony karty może okazać się niewystarczający. Karta nie pokrywa kosztów transportu pacjenta do Polski czy akcji ratowniczej. EKUZ w przeciwieństwie do polisy turystycznej, nie posiada również dodatkowej ochrony w postaci ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC), bagażu czy usług assistance.

Warto również wiedzieć, że niektórzy członkowie UE lub EFTA stosują system całkowitego pokrywania kosztów leczenia w ramach państwowej opieki (tak jest na przykład w Polsce), inne zaś wprowadzają partycypację w kosztach (Czechy). W ramach wspomnianej partycypacji, pacjenci ponoszą część kosztów związanych z pobytem w szpitalu czy wizytą lekarską z własnej kieszeni.

Koszty leczenia bywają jednak bardzo wysokie. O ile w przypadku pojedynczej wizyty u lekarza nie powinno to być więcej niż kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych. O tyle, w przypadku pobytu w szpitalu, badań czy operacji, koszt może sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych. Mało kto dysponuje takimi kwotami bez wcześniejszego przygotowania do tego. Właśnie dlatego warto się na taką okoliczność zabezpieczyć.

EKUZ wydawany jest wszystkim osobom, które w Polsce mają ubezpieczenie zdrowotne. Tytuł, na podstawie którego to ubezpieczenie jest przyznane nie ma większego znaczenia. Chodzi przede wszystkim o to, by składka była opłacona, a wyjeżdżający za granicę, był zarejestrowany jako osoba ubezpieczona.

Posiadając EKUZ można liczyć na to, że w razie konieczności podjęcia leczenia za granicą, Narodowy Fundusz Zdrowia opłaci koszty tego leczenia. Są tu jednak dwa ważne elementy. Po pierwsze, NFZ nie pokryje kosztów zabiegów czy wizyt planowanych, ustalonych wcześniej. Jeżeli chory decyduje się na leczenie za granicą, musi opłacić je z własnych środków. Wyjątkiem jest sytuacja nagła, która zmusza do podjęcia leczenia. Takie koszty NFZ pokrywa.

Druga kwestia jest taka, że NFZ pokrywa koszty do wysokości kosztów danego zabiegu w Polsce. To oznacza, że jeżeli za granicą koszt zabiegu jest wyższy niż w Polsce, to NFZ pokryje wyłącznie tę jego część, która stanowi równowartość zabiegu wykonanego w Polsce. Powstałą w ten sposób różnicę ubezpieczony musi opłacić samodzielnie. Nie ma problemu, gdy koszty są porównywalne lub zabieg za granicą jest tańszy niż w Polsce. Chcąc poznać szczegóły warto zajrzeć na stronę internetową ekuz poznań na www.polisaturystyczna.pl. Można tam znaleźć wiele cennych i przydatnych informacji, które z pewnością okażą się pomocne.

Ubezpieczenie indywidualne

Rozwiązanie, jakim jest EKUZ niestety nie zaspokaja wszystkich potencjalnych potrzeb turysty, chociażby ze względu na istniejące limity. Właśnie dlatego, na ewentualność konieczności podjęcia leczenia za granicą, warto kartę EKUZ uzupełnić dobrowolnym indywidualnym ubezpieczeniem turystycznym.

W takiej polisie, to ubezpieczony decyduje o wysokości ewentualnego odszkodowania, co już eliminuje zjawisko limitów za zdarzenia. Jeżeli więc w jakiejś sytuacji EKUZ nie wystarczy, to idealnym rozwiązaniem okaże się wówczas polisa indywidualna, która wypełni braki.

Ponadto, polisa pokrywa również koszty leczenia czy zabiegów wykonywane w placówkach prywatnej opieki zdrowotnej, a nie tylko w państwowych zakładach. Niestety, w ramach EKUZ pokrywane są tylko koszty leczenia publicznego, ponieważ rozliczenie odbywa się na poziomie centralnych jednostek w danych krajach, a nie na zasadzie rozliczeń między firmami.

Warto zapoznać się z zasadami takiego ubezpieczenia przeglądając oferty prezentujące ubezpieczenie podróżne online (www.polisaturystyczna.pl). Co najważniejsze, można uzyskać pełną informację dotyczącą tego, w jakich okolicznościach można z takiego ubezpieczenia skorzystać.

Podsumowując, leczenie za granicą nie jest tanie i zazwyczaj stanowi spore obciążenie dla domowego budżetu. Właśnie dlatego dobrze jest się na taką ewentualność przygotować planując swój wyjazd zagraniczny. Idealnym rozwiązaniem jest połączenie bezpłatnej ochrony za pomocą karty EKUZ oraz indywidualnej polisy turystycznej, które razem stanowią najskuteczniejsze wsparcie w trudnym dla turysty momencie.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: