Czym zajmuje się prawo przewozowe?

  • 28.06.2018, 11:00
  • Grupa Tipmedia
Czym zajmuje się prawo przewozowe?
Czy nadawca przesyłki może tak po prostu uzależnić wysokość przewoźnego od masy przewożonego drewna? A jak się podpisuje umowę przewozu? Czy wystarczy wykupić bilet? I kim w ogóle jest przewoźnik? Na te i inne pytania odpowiada prawo transportowe z dnia 15 listopada 1984 r. 95 artykułów ustawy reguluje przemieszczanie się osób i przewożenie rzeczy z jednego miejsca w drugie. A oto przykładowe pytania, na które odpowiada ustawa:

1. Czy przewoźnikiem jest kierowca?

Nie. Choć mogłoby się tak wydawać, ale przewoźnik to prowadzący przedsiębiorstwo, czyli zakład przewozowy na własny rachunek.

2. Czy przewoźnik może tak po prostu sobie przewozić towar i nic nikomu o tym nie powiedzieć?

Nie, musi podać do publicznej wiadomości to, czym się zajmuje, szczególnie jest zobowiązany ujawnić adresy punktów odprawy i tego, jak zawierane są umowy przewozu.

3. Czy przewóz może być wykonywany tylko przez jednego przewoźnika?

Nie. Może być wykonywany przez kilku działających w jednej lub różnej gałęzi transportu i to na podstawie jednej umowy, czyli krótko mówiąc odpowiedzialność przewoźników rozkłada się solidarnie.

4. Czy umowę przewozu zawiera się w jakiś specjalny sposób, podpisując dokumenty?

Nie. Prawo przewozowe mówi, że wystarczy kupić bilet na przejazd.

5. Czy umowa przewozowa obowiązuje podróżnego, jeśli jedzie bez biletu?

Nie, jeśli podróżny nie wykupił biletu a zająć miejsce na przykład w autobusie, który odjechał przed terminem odjazdu to umowa go nie dotyczy.

6. Czy przewoźnik może ograniczyć możliwość przewozu przesyłek bagażowych?

Tak, ale ma obowiązek ogłosić to w rozkładach jazdy albo w innych środkach przekazu. Podróżnik może też odmówić przyjęcia przesyłki bagażowej jeśli jeśli załadowanie jej byłoby problemem i mogłoby opóźnić odjazd.

7. Czy przewoźnik ma obowiązek sprawdzić ilość przesyłki?

Nie, wystarczy oświadczenie nadawcy złożone podczas powierzania rzeczy przewoźnikowi, który odpowiada za taką ilość rzeczy, która jest deklarowana przez nadawcę.

8. Czy przewoźnik poniesie odpowiedzialność za utratę dokumentów wymienionych w liście przewozowym?

Tak, odpowiada on za szkodę, które wynika z utraty, nienależytego wykorzystania i niewykorzystania dokumentów, które są podane w liście przewozowym. 

9. Czy w przypadku klęski żywiołowej przewoźnik ma obowiązek wykonania zadań przewozowych?

Tak, minister transportu może nałożyć na przewoźnika obowiązek zawarcia umowy na zlecenie przewozu, jeśli przewóz ten jest konieczny ze względu na przykład na bezpieczeństwo państwa albo w sytuacji klęski żywiołowej.

10. Czy kwestia cennika to osobista sprawa przewoźnika i nie musi się on z tym dzielić ze światem?

Nie, prawo przewozowe mówi, że przewoźnik ma obowiązek podać do publicznej wiadomości ustalony cennik i taryfę.

11. Czy przewoźnik może skontrolować, czy masz bilet?

Tak, legitymujący się usytuowanym w widocznym miejscu identyfikatorem przewoźnik może dokonać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu. Może to także zrobić organizator publicznego transportu zbiorowego albo ktoś przez niego upoważniony.

12. Czy identyfikator przewoźnika musi zawierać jego zdjęcie?

Tak, a ponadto musi być na nim widoczna nazwa przewoźnika, jego numer identyfikacyjny, zakres upoważnienia, okres ważności oraz podpis wystawcy i pieczęć.

13. Czy przewoźne oblicza się według najdłuższej dostępnej drogi przewozu?

Nie, odwrotnie – przewoźne obliczane jest według najkrótszej dostępnej drogi przewozu. Ale także według drogi rzeczywistej, jeżeli zaakceptowano chęć nadawcy w kwestii drogi dłuższej albo jest konieczność przewozu drogą dłuższą ze względu na cechę przesyłki.

14. Czy jeśli w ciągu dwóch tygodni do miejsca przeznaczenia, który został wskazany w liście przewozowym nie nadeszła przesyłka to taką przesyłkę uważa się za utraconą?

Nie, musi minąć co najmniej 30 dni.

15. Czy nadawca może uzależnić wysokość przewoźnego od masy albo objętości przesyłki towarowej w postaci na przykład drewna, ładunków sypkich lub ładunków masowych?

Nie, prawo transportowe tego zabrania.

Więcej informacji znajdziesz na blogu https://wmc.com.pl/

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: