Assistance w polisie mieszkaniowej - co obejmuje?

  • 10.07.2018, 09:00
  • Grupa Tipmedia
Assistance w polisie mieszkaniowej - co obejmuje?
Assisatnce to element dodatkowy polisy mieszkaniowej. Może być dołączony do niej w standardzie albo dostępny po opłaceniu dodatkowej składki. Wszystko zależy od firmy ubezpieczeniowej, a to, na które z rozwiązań należałoby się zdecydować, zależy od potrzeb i oczekiwań samego ubezpieczonego.

Czym jest ubezpieczenie assistance?

Ubezpieczenie assistance to dodatkowa polisa ubezpieczeniowa, która działa nieco inaczej niż klasyczne ubezpieczenie mieszkaniowe. W typowej polisie, po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, które jest objęte ochroną, ubezpieczony otrzymuje pieniądze, z których może opłacić sobie niezbędne naprawy lub wykorzystać je na zupełnie inne cele.

Natomiast w przypadku ubezpieczenia typu assistance, ubezpieczony nie decyduje w jaki sposób wykorzysta należne mu świadczenie, ponieważ sposób jego wykorzystania stanowi element polisy. I tak, w razie szkody całkowitej na nieruchomości – świadczeniem może być lokal zastępczy.

Assistance jest bowiem ubezpieczeniem, w którym odszkodowaniem jest finansowanie określonej usługi. Możliwe jest, że w przypadku jednego zdarzenia ubezpieczony może skorzystać z kilku usług, jeżeli tylko taką opcję dopuszcza firma ubezpieczeniowa. Z tego też powodu warto bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami takiego ubezpieczenia i możliwościami jego wykorzystania.

Domowe assistance – co zawiera pakiet?

To, co znajduje się w ofercie ubezpieczenia assistance zależy od wielu czynników. Zależy od zakresu ochrony oraz od umowy, jaka została zawarta pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a firmą świadczącą usługi w zakresie assistance.

Zakres jest bardzo zróżnicowany. W razie szkody całkowitej nieruchomości, może to być na przykład zorganizowanie lokalu zastępczego dla poszkodowanych. W tej sytuacji może również być niezbędne dodatkowe wsparcie, typu opieka nad dziećmi podczas gdy rodzice będą załatwiali formalności związane ze zniszczeniem mieszkania, czy wsparcie psychologiczne, gdy zdarzy się sytuacja, że z domu trzeba będzie w pośpiechu uciekać. Dla dzieci może to być traumatyczne przeżycie, dlatego zapewnienie im wsparcia może się okazać tutaj niezbędne.

W przypadku mniej dramatycznych zdarzeń, assistance może oferować pomoc hydraulika czy elektryka. Drobne uszkodzenia czy problemy z funkcjonowaniem hydrauliki lub elektryki nie będą już się znajdowały w zakresie odpowiedzialności właściciela nieruchomości, a firmy dostarczającej assistance. To ona jest wówczas odpowiedzialna za znalezienie specjalisty i umówienie terminu naprawy. W ramach ochrony można również otrzymać wstawianie szyb w razie ich wybicia czy drobne prace remontowe, których przeprowadzenie jest konieczne z powodu nieszczęśliwego zdarzenia objętego ochroną. Żeby sprawdzić, jak kształtuje się zakres assistance w konkretnej propozycji ubezpieczeniowej, warto przejrzeć oferowane przez link4 ubezpieczenie mieszkania na www.ubezpieczeniemieszkania.pl. To ciekawa propozycja, która nieco naświetli i skrystalizuje obraz polisy jaką jest assitance.

Czy warto decydować się na zakup assistance?

Polisa assistance to sposób na sprawniejsze rozwiązywanie niektórych problemów związanych z mieszkaniem. Wystarczy zadzwonić na infolinię, a przeszkolony konsultant podpowie, co należy zrobić lub zorganizuje pomoc samodzielnie. Dzięki temu nie trzeba poszukiwać fachowców, nie trzeba szukać opiekunki do dzieci, nie trzeba szukać samodzielnie lokalu zastępczego. Wystarczy nakreślić sytuację i powiedzieć o swoich oczekiwaniach, a konsultant oddzwoni z konkretnymi, przygotowanymi rozwiązaniami lub terminami wizyt specjalistów.

Dla dokładniejszego rozważenia tego zagadnienia, warto również zapoznać się z pzu assistance dom z www.ubezpieczeniemieszkania.pl. Szczególnie ważne jest zapoznanie się z regulaminem tej formy ubezpieczenia, ponieważ to właśnie regulamin określa zakres i możliwość uzyskania konkretnego wsparcia. Po jego przeanalizowaniu, samodzielne podjęcie decyzji będzie znacznie prostsze.

Grupa Tipmedia
Podziel się: