Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Niedziela, 3 lipca 2022 08:29
Reklama

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Lublin, dnia 8 lutego 2022 r.

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz art. 30, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.)

Zarząd Województwa Lubelskiego

podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Zarząd Województwa Lubelskiego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.), informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny na stronach internetowych:
www.lubelskie.pl,
www.umwl.bip.lubelskie.pl,
www.rpo.lubelskie.pl

oraz jest wyłożony do wglądu w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego  w Lublinie pod adresem: 20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski, w ramach konsultacji, w okresie od dnia 8 lutego 2022 r. do dnia 1 marca 2022 r.

Podczas konsultacji istnieje możliwość zapoznania się z treścią dokumentów oraz składania uwag i wniosków do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz do projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być wnoszone:
elektronicznie poprzez wypełnienie i przesłanie na adres:
[email protected]
formularza uwag dostępnego na stronach internetowych:
www.lubelskie.pl,
www.umwl.bip.lubelskie.pl,
www.rpo.lubelskie.pl;

pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego w Lublinie, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b (sugerowane wypełnienie formularza uwag dostępnego w wersji Word), z dopiskiem „Konsultacje SOOS projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”;
ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie pod adresem: 20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b.

Uwagi i wnioski zgłoszone po 1 marca 2022 r. nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania uwag pocztą, o zachowaniu ww. terminu decyduje data stempla pocztowego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Lubelskiego.

 

Marszałek Województwa Lubelskiego
Jarosław Stawiarski
  Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Michał Mulawa

 

 


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama
KOMENTARZE
Autor komentarza: AnnaTreść komentarza: To dlaczego tankując wczoraj 1.07. z kartą Vitaj i KDR uwzględniony był tylko rabat z KDR?Data dodania komentarza: 02.07.2022, 19:42Źródło komentarza: Kolejna sieć stacji paliw obniża ceny o 30 groszy. Rynek pójdzie tą drogą?Autor komentarza: RobakTreść komentarza: To jest polska patologia. Pieniądze z budżetu nie powinny zasilać kasy żadnego klubu. Tymczasem te trupy dalej są pod kroplówką.Data dodania komentarza: 02.07.2022, 17:44Źródło komentarza: Grom Kąkolewnica nie zagra jednak w czwartej lidzeAutor komentarza: Danuta KTreść komentarza: Wspomnienia o śp. Marku Ferensie. Znałam Marka, przyjeżdżał do Warszawy na różne uroczystości. Szczególnie upodobał cmentarz Powązkowski, tzw. Łączkę. Bywał na uroczystościach 1-sierpnia, żył przeszłością tamtych wydarzeń. Był oddanym i bardzo wrażliwym człowiekiem. W posiadaniu mam krótkie nagranie z udziałem Marka. Cześć jego pamięci.Data dodania komentarza: 02.07.2022, 15:08Źródło komentarza: Zmarł wybitny człowiek z Terespola – Marek FerensAutor komentarza: Fan kąkąlewnicyTreść komentarza: Ja kocham konkolewnice od dziecki. To strażne!!!!! Oni zasłuszyli na czfartą ligeeeee!!!!1!1!1!!111!1!1!1! #nieoddamykokalewnicyżywcesprzedajnympolitykomData dodania komentarza: 02.07.2022, 13:45Źródło komentarza: Grom Kąkolewnica nie zagra jednak w czwartej lidzeAutor komentarza: wioTreść komentarza: Pamiętam "Adka" Adama , niezły był z niego agregat.Data dodania komentarza: 01.07.2022, 11:29Źródło komentarza: Jakub Mażysz w trzecioligowym Podlasiu Biała Podlaska
Reklama