Reklama w gazecie

 

ul. Warszawska 15, 21-500 Biała Podlaska   |  tel. 83 342 25 19  
email: [email protected]   |  slowopodlasia.pl

Słowo Podlasia ukazuje się w każdy wtorek na terenie 7 powiatów: bialskie-ziemski oraz grodzki, łosicki (woj. mazowieckie), łukowski, parczewski, radzyński i włodawski w nakładzie 19 500 egzemplarzy.

Wydawca: Grupa Wydawnicza Słowo Sp. z o.o., ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa
Biuro: ul. Warszawska 15, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 344 75 54, fax. 83 344 75 52

moduł podstawowy 39 mm x 46 mm