Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Wtorek, 5 lipca 2022 02:29
Reklama

Nie płacił alimentów, teraz szuka go policja

Bialska policja poszukuje Mariusza Naumiuka. Osoby, które znają miejsce jego pobytu proszone są o kontakt z organami ścigania.
Nie płacił alimentów, teraz szuka go policja
Bialska policja poszukuje Mariusza Naumiuka
Źródło: KMP w Białej Podlaskiej

Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Białej Podlaskiej, poszukuje Mariusza Naumiuka, syna Kazimierza i Stanisławy z domu Łaźko, urodzonego 11.12.1978 roku, zamieszkałego ostatnio w Sławacinku Starym pod numerem 86.

Mariusz Naumiuk poszukiwany jest do odbycia tymczasowego aresztowania na okres 30 dni, od daty zatrzymania, za czyn z artykułu 209 i 1 akk.

Art. 209. KK
Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego
§ 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.
§ 4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.
§ 5. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Osoby, posiadające jakiekolwiek informacje, mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanego proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Białej Podlaskiej: Wydział Kryminalny, Plac Wojska Polskiego 23, 21 – 500 Biała Podlaska , telefon.: 47 814-13-00 lub numer alarmowy 112 najbliższej jednostki Policji.

– Nadmieniam, że organ zarządzający poszukiwania wyraził zgodę na umieszczenie informacji o prowadzonych poszukiwaniach oraz opublikowanie wizerunku poszukiwanego na stronach internetowych i środkach masowego przekazu – wyjaśnia oficer prasowy bialskiej policji, komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla.

Czytaj także: Zapłaciła 170 tysięcy, żeby ratować nieznajomego przed piratami

Nie ustąpiła pierwszeństwa. Doszło do wypadku


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
mb 21.05.2022 11:14
Jaka nagroda?

Grypsera 25.05.2022 15:53
Tytuł konfidenta roku.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama