Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Wtorek, 5 lipca 2022 01:30
Reklama

W Ciciborze przygotowywane jest zaplecze pod budowę autostrady

Trwają prace przy jednej z największych inwestycji wschodniej części Polski. Chodzi o autostradę A2, która swój bieg ma zakończyć na granicy Polski i Białorusi w Kukurykach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad co rusz informuje o kolejnych etapach przedsięwzięcia, a mieszkańcy coraz częściej dopytują, kiedy faktycznie zaczną się roboty w terenie w powiecie bialskim. – Chcemy wiedzieć, jakie są plany na budowę A2, przez które działki będzie przeprowadzona inwestycja, kiedy konkretnie rozpoczną się roboty w terenie. To nie jest odkrycie Ameryki, a wiedza, która powinna być powszechnie dostępna – mówi Arkadiusz Zaniewicz z Halas. Postanowiliśmy więc to sprawdzić.
W Ciciborze przygotowywane jest zaplecze pod budowę autostrady
Przy drodze wojewódzkiej nr 811 w gminie Biała Podlaska w miejscowości Cicibór Duży już teraz przygotowywane jest zaplecze budowlane pod prace, związane z budową autostrady A2. Tam ma powstać węzeł Biała Podlaska (Cicibór).
Autor: Tomasz Łukaszuk

Prace przy budowie autostrady A2 są coraz bliżej naszego regionu. Dla odcinków Kałuszyn – Groszki i Gręzów – Siedlce Zachód wydane zostały już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W grudniu zeszłego roku place budów zostały przekazane przez GDDKiA wykonawcom, a roboty w terenie już trwają. Obecnie wykonawcy budują drogi serwisowe oraz odhumusowują (usuwają warstwę humusu, wartościowej gleby dla roślin) trasę główną. Rozpoczęły się także prace, związane z budową obiektów mostowych. Według informacji przekazanych przez dyrekcję dróg i autostrad kierowcy pojadą tymi odcinkami jesienią 2023 roku. „Dla odcinka Groszki – Gręzów, na który umowę podpisaliśmy 28 stycznia 2021 r., wojewoda mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne, zmierzające do wydania decyzji ZRID” – informuje GDDKiA. W przypadku tego odcinka termin zakończenia prac planowany jest latem 2024 roku.

"Dla odcinka Groszki – Gręzów, na który umowę podpisaliśmy 28 stycznia 2021 r., wojewoda mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne, zmierzające do wydania decyzji ZRID” – informuje GDDKiA. W przypadku tego odcinka termin zakończenia prac planowany jest latem 2024 roku. Fot. GDDKiA
Nasze odcinki czekają na ZRID

Mieszkańców południowego Podlasia, interesują jednak kolejne odcinki autostrady A2, czyli 63,5-kilometrowy odcinek pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską oraz 32-kilomerowy odcinek od Białej Podlaskiej do granicy państwa w Kukurykach.

Przypomnijmy, w kwietniu 2021 r. GDDKiA podpisała umowy na cztery kolejne fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. Chodzi konkretnie o odcinki: obwodnica Siedlec – rejon miejscowości Malinowiec; rejon m. Malinowiec – węzeł Łukowisko; węzeł Łukowisko – rejon m. Swory oraz Swory – w. Biała Podlaska (węzeł Cicibór). Dla wszystkich tych odcinków do odpowiednich terenowo urzędów wojewódzkich złożone zostały wnioski o wydanie decyzji ZRID. Według zapowiedzi rządu do Białej Podlaskiej dojedziemy autostradą od końca 2024 roku. Tak przynajmniej wynika z warunków umów podpisanych przez inwestora i wykonawców.

Czytaj także: Prace przy autostradzie nabierają tempa. A2 coraz bliżej Białej

Jeśli natomiast chodzi o końcowy odcinek A2, to we wrześniu 2021 r. podpisana została umowa na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji, umożliwiających realizacje robót w terenie. W styczniu br. do wojewody lubelskiego złożone zostały wnioski o decyzje ZRID. Kolejnym etapem, po wydaniu decyzji ZRID i pozyskaniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

Mieszkańcy chcą informacji

Biorąc pod uwagę coraz bliższe terminy, do naszej redakcji docierają sygnały od mieszkańców, którzy chcą wiedzieć, czy ich nieruchomości znajdą się na trasie autostrady oraz kiedy zaczną się roboty w terenie w powiecie bialskim. 

Czytaj także: Mieszkańcy mają obawy, że droga podzieli miejscowość

– Mówi się coraz częściej o budowie autostrady, ale my jako mieszkańcy i właściciele nieruchomości, nie mamy żadnych oficjalnych informacji. Słyszymy o jakimś podziale działek, które mają zostać wywłaszczone pod budowę autostrady, wiemy, że w gminie Biała Podlaska było zorganizowane spotkanie z przedstawicielami firmy, która będzie wykonywać prace przy A2 na odcinku Swory – Biała Podlaska. Chcemy wiedzieć, jakie są plany na budowę, przez które działki będzie przeprowadzona inwestycja, kiedy konkretnie rozpoczną się roboty w terenie. To nie jest odkrycie Ameryki, a wiedza która powinna być powszechnie dostępna – mówi Arkadiusz Zaniewicz, mieszkaniec miejscowości Halasy w gminie Międzyrzec Podlaski. – Ja rozumiem, że nie będą nas informować co tydzień o postępach prac, ale podstawowe informacje nam się należą. Niektórym pod budowę autostrady zabiorą tylko pole, ale są osoby, których domy i całe gospodarstwa znajdują się na trasie A2. Rolnicy chcą też wiedzieć, czy zaczynać prace w polu, czy siać zboże, czy inwestować w ziemię, która za chwilę stanie się placem budowy – denerwuje się pan Arkadiusz.

Kiedy powiadomią właścicieli?

Napisaliśmy w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  

– Linie rozgraniczające inwestycji, a więc teren, który będzie potrzebny do zrealizowania inwestycji zostaną określone w decyzji ZRID. W przypadku obu zadań, czyli 63,5-kilometrowego odcinka pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską  oraz 32-kilometrowego odcinka od Białej Podlaskiej do granicy państwa w Kukurykach, prowadzone są postępowania administracyjne, zmierzające do wydania decyzji ZRID – informuje rzecznik GDDKiA Małgorzata Tarnowska. Dodaje też, że przedstawiciele GDDKiA nie planują spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami. – Natomiast w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych właściwy wojewoda, przed wydaniem decyzji ZRID, przeprowadzi udział społeczeństwa, gdzie będzie można składać uwagi i wnioski do dokumentacji – przekazuje rzeczniczka.

W kwietniu 2021 r. GDDKiA podpisała umowy na cztery kolejne fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. Chodzi konkretnie o odcinki: obwodnica Siedlec – rejon miejscowości Malinowiec; rejon m. Malinowiec – węzeł Łukowisko; węzeł Łukowisko – rejon m. Swory oraz Swory – w. Biała Podlaska (węzeł Cicibór). Dla wszystkich tych odcinków do odpowiednich terenowo urzędów wojewódzkich złożone zostały wnioski o wydanie decyzji ZRID. Fot. GDDKiA

Kiedy natomiast mieszkańcy naszego powiatu mogą spodziewać się powiadomień o tym, że to właśnie ich nieruchomości znajdą się na trasie autostrady? – W toku postępowania o wydanie decyzji ZRID mieszkańcy otrzymają dwukrotnie powiadomienie w sprawie. Wojewoda wysyła właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w którym to zawiadomieniu wskazane są w szczególności działki, które będą nabyte na rzecz Skarbu Państwa. Następnie po przeprowadzeniu postępowania i wydaniu decyzji ZRID wojewoda wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości – wyjaśnia rzeczniczka. 

Roboty ruszą jeszcze w tym roku?

O konkretnych terminach GDDKiA jednak  w tym przypadku nie mówi. A więc kiedy zaczną się roboty przy budowie autostrady A2 w terenie w powiecie bialskim?  

 

– Na A2 Siedlce – Biała Podlaska roboty w terenie rozpoczną się po uzyskaniu decyzji ZRID. Szacujemy, że decyzje otrzymamy do końca bieżącego roku. Natomiast w zakresie A2 Biała Podlaska – gr. państwa, zakończenie obecnej umowy jest z chwilą uzyskania decyzji ZRID. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu, a następnie podpisanie umowy z wykonawcą, który zrealizuje roboty w terenie. Terminy będą możliwe do wskazania po podpisaniu umowy – podsumowuje Małgorzata Tarnowska.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że tuż przy drodze wojewódzkiej nr 811 w gminie Biała Podlaska w miejscowości Cicibór Duży już teraz przygotowywane jest zaplecze budowlane pod prace, związane z budową autostrady.  W najbliższym czasie zaplecze budowlane ma powstać również w okolicach miejscowości Swory. Wykonawcą odcinka Swory – węzeł Biała Podlaska jest firma Polaqua. – Z rozmów z wykonawcą, czyli firmą Polaqua, która będzie m.in. korzystać z naszych dróg powiatowych,  wynika, że prace w terenie na tym odcinku mają ruszyć już w maju albo czerwcu, jeszcze przed wakacjami – mówi dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, Krystyna Beń

Czytaj także: Gmina/Miasto Międzyrzec Podlaski: Umowa na S19 podpisana

Wykonawcą odcinków m. Malinowiec – Łukowisko oraz Łukowisko – Swory jest z kolei Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor.  – Cały czas trwają uzgodnienia z wykonawcą inwestycji na odcinkach, które biegną przez gminę Międzyrzec Podlaski. Na razie opracowuje on dokumentację, bo będzie realizował zadanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, nie trwają żadne roboty w terenie. My możemy udzielić informacji tylko na temat gminnych nieruchomości. Natomiast wszelkich informacji na temat przebiegu autostrady i ewentualnych działek, które będą wywłaszczone pod tę inwestycję, udziela warszawski oddział GDDKiA. Dodam, jednak, że były już wezwania, gdy było okazywanie granic inwestycji i mieszkańcy uzyskali informacje na temat przebiegu autostrady – przekazuje Robert Szalkowski, kierownik referatu inwestycyjnego w gminie Międzyrzec Podlaski.

Przy drodze wojewódzkiej nr 811 w gminie Biała Podlaska w miejscowości Cicibór Duży już teraz przygotowywane jest zaplecze budowlane pod prace, związane z budową autostrady. Fot. Paulina Chodyka-Łukaszuk
Procedura wywłaszczeniowa

Zapytaliśmy też GDDKiA o procedurę wykupu działek pod budowę autostrady. Przypomnijmy, że nabycie nieruchomości na cele budowy dróg krajowych odbywa się na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10.04.2003 r. "o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych". – Zgodnie z przepisami ustawy, w przypadku dróg krajowych decyzją ZRID wojewoda zatwierdza projekt budowlany i wskazuje nieruchomości, które w całości lub w części staną się własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna. Decyzja ta przesądzi zatem ostatecznie, które nieruchomości zostaną przejęte na cele drogowe w całości, w części lub w ogóle nie będą przejmowane. O wszczęciu postępowania o wydanie ZRID oraz o jego wydaniu wojewoda zawiadamia właścicieli wszystkich nieruchomości objętych tą decyzją, a zawiadomienia są kierowane na adresy właścicieli ujawnione w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę powiatowego – informuje Małgorzata Tarnowska.

Czytaj także: Są wnioski o ZRID na A2

Dodaje, że po wydaniu ZRID ustalane jest odszkodowanie za nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji drogowej. 

– Podstawą do wydania decyzji, ustalających odszkodowanie jest opinia biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Odszkodowanie to winno być ustalone w terminie 60 dni od dnia wydania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności – wyjaśnia. Jeśli natomiast realizacja inwestycji wymagać będzie przejęcia działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, to termin wydania nieruchomości i opuszczenia budynku nie może być krótszy niż 120 dni od dnia, w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna. – Tym samym w momencie opuszczenia budynku właściciel winien już dysponować kwotą odszkodowania, umożliwiającą zabezpieczenie swoich potrzeb mieszkaniowych – informuje specjalistka z GDDKiA.

Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie nabywania nieruchomości na cele drogowe oraz wypłaty odszkodowań z tego tytułu można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Nieruchomości GDDKiA Oddział w Warszawie, pod nr. tel. 22 209 24 19. Na internetowej stronie warszawskiego oddziału GDDKiA znajdują się również specjalne ulotki informacyjne, w których znaleźć można odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: „Czy dostanę pieniądze na przeprowadzkę, jeżeli na mojej działce znajduje się dom, w którym mieszkam?”; „Czy kwota odszkodowania obejmuje również zamontowane na stałe sprzęty kuchenne?”; „Czy inwestor odkupi resztówkę działki, która nie jest potrzebna do budowy drogi, ale jest zbyt mała by można na niej wybudować dom?”; „Skąd mam wiedzieć, czy moja działka będzie przejmowana pod drogę?”; „Kiedy muszę przekazać swoją działkę inwestorowi?” itp.

Zobacz także: A2 za trzy lata do Białej Podlaskiej?

Wywłaszczenia pod autostradę A2. Co musisz wiedzieć już teraz?

Otwierają kolejny odcinek Via Carpatii. S19 pojedziemy z Lublina do RzeszowaOceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama