Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Wtorek, 5 lipca 2022 01:52
Reklama

Pod autostradę wywłaszczą ponad 1600 działek w województwie lubelskim!

Budowa autostrady A2 to cały czas gorący temat w naszym regionie. W Ciciborze Dużym przy drodze wojewódzkiej nr 811 już teraz przygotowywane jest zaplecze budowlane pod prace, związane z tą inwestycją. Jak informuje rzecznik wojewody lubelskiego GDDKiA złożyła do lubelskiego urzędu wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na czterech odcinkach A2 w województwie lubelskim. W przypadku trzech z nich na razie procedury zostały zawieszone. Wojewoda podaje też dokładną liczbę działek, które w całości lub części zostaną na tych odcinkach przejęte przez Skarb Państwa. Przy okazji sprawdzamy, na jakim etapie jest sprawa sporu pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz radą gminy Międzyrzec Podlaski, o ustanowienie pomnikiem przyrody dębu w Łuniewie.
Pod autostradę wywłaszczą ponad 1600 działek w województwie lubelskim!
W Ciciborze Dużym przy drodze wojewódzkiej nr 811 już teraz powstaje zaplecze pod budowę autostrady A2
Autor: Tomasz Łukaszuk

Mieszkańców naszego regionu najbardziej interesują odcinki autostrady A2: 63,5-kilometrowy pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską oraz 32-kilomerowy odcinek od Białej Podlaskiej do granicy państwa w Kukurykach. Według planu pierwszy ma zostać wybudowany do 2024 roku, budowę drugiego, przebiegającego przez gminy Biała Podlaska, Rokitno, Zalesie, Terespol, według Mapy Stanu Budowy Dróg zaplanowano na lata 2026-2028.

Na jakim etapie decyzje ZRID?

Przypomnijmy, w kwietniu 2021 r. GDDKiA podpisała umowy na cztery kolejne fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. Chodzi konkretnie o odcinki: obwodnica Siedlec – rejon miejscowości Malinowiec; rejon m. Malinowiec – węzeł Łukowisko; węzeł Łukowisko – rejon m. Swory oraz Swory – w. Biała Podlaska (węzeł Cicibór). Dla wszystkich tych odcinków do odpowiednich terenowo urzędów wojewódzkich złożone zostały wnioski o wydanie decyzji ZRID. Na terenie województwa lubelskiego inwestycję podzielono na cztery etapy i dla każdego oddzielnie GDDKiA złożyła wnioski.

Zapytaliśmy, na jakim etapie jest ta procedura w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. –  Do Wydziału Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły 4 wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczące autostrady A2 – informuje rzecznik wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka. Wymienia też odcinki, których dotyczą: odcinek IX: obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem) od km ok. 610+722 do km ok. 624+830 z węzłem „Cicibór” o długości około 14,108 km; odcinek X: węzeł Cicibór bez węzła od km 624+830 do km 640+703), zakres od km 624+830 do km 641+011;  odcinek XI: km 640+703 – węzeł Dobryń z węzłem (od km 640+703 do km 650+300), zakres od km 641+011 do km 650+287 oraz odcinek XII: węzeł Dobryń bez węzła – km 657+137 (od km 650+300 do km 657+137), zakres od km 650+287 do km 657+139.

CZYTAJ TEŻ: W Ciciborze przygotowywane jest zaplecze pod budowę autostrady

– W związku z wystąpieniem inwestora o ponowną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Do czasu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko bieg terminów w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostaje wstrzymany. Na wniosek inwestora postępowania w sprawie wydania decyzji, dotyczących odcinków X, XI i XII zostały zawieszone – wyjaśnia rzecznik wojewody lubelskiego. Jak przekazuje, LUW nie zna spodziewanego terminu zakończenia sprawy i wydania decyzji.

O zawieszenie procedur zapytaliśmy też GDDKiA. – Biuro projektowe uzgadnia i uzupełnia dokumentację złożoną do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Ponowna ocena środowiskowa jest natomiast etapem w procedurze uzyskania decyzji ZRID. Efektem tej oceny jest postanowienie RDOŚ, niezbędne do wydania przez wojewodę decyzji ZRID – wyjaśnia Małgorzata Tarnowska, główny specjalista z GDDKiA.

Ponad 1600 działek pod autostradę

Przy okazji zapytaliśmy też Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ile działek zostanie przejętych przez Skarb Państwa pod budowę autostrady A2 na wymienionych odcinkach. Łącznie to aż 1647 działek. 

– We wnioskach inwestor, czyli GDDKiA wskazał nieruchomości, które w całości lub części staną się własnością Skarbu Państwa. Pod budowę autostrady planuje się przejęcie: 432 działek na odcinku IX, 677 działek na odcinku X, 352 działek na odcinku XI oraz 186 działek na odcinku XII – wylicza Agnieszka Strzępka. Dodaje, że o wszczęciu i wydaniu decyzji zawiadomieni zostaną wnioskodawca, właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. 

W województwie lubelskim pod budowę autostrady w części lub w całości zostanie przejętych przez Skarb Państwa ponad 1600 nieruchomości. Fot. GDDKiA

Pozostałe strony postępowania zostaną poinformowane w drodze obwieszczeń na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń urzędu wojewódzkiego oraz urzędów gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, a także w prasie lokalnej.

Co z dębem Alojzym?

Przypomnijmy, że GDDKiA skierowała 22 kwietnia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na uchwałę Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z 29 marca tego roku, mówiącą o ustanowieniu dębu Alojzego, rosnącego w Łuniewie, pomnikiem przyrody.  Uzasadnienie GDDKiA jest obszerne. Głównym jednak powodem wniesienia pisma mają być komplikacje, jakie pomnik przyrody stwarza wykonawcy odcinka autostrady A2 przy projektowaniu i budowie planowanej trasy. Mowa tutaj konkretnie o odcinku Malinowiec – w. Łukowisko o długości ok. 18 km.  W tym przypadku, według informacji podanych w Mapie Stanu Budowy Dróg, prace projektowe ukończone są w 87 proc.  

CZYTAJ TAKŻE: Dąb Alojzy znów w centrum uwagi. Tym razem... przeszkadza w budowie A2

 – WSA nie wyznaczyło terminu rozprawy rozpatrzenia skargi na uchwałę rady gminy. GDDKiA i wykonawca (Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Itercor” przyp. red.) jest w kontakcie z Gminą Międzyrzec Podlaski. Przygotowywany jest zakres prac budowlanych, które są do wykonania wokół pomnika przyrody. Dopiero po zatwierdzeniu prac przez radę gminy będzie mógł je realizować – tłumaczy Małgorzata Tarnowska z GDDKiA.

Jak z kolei informuje nas WSA, skarga GDDKiA na uchwałę rady gminy Miedzyrzec Podlaski w przedmiocie ustanowienia pomnika przyrody wpłynęła do sądu 18 maja 2022 r. i została zarejestrowana pod sygn. akt II SA/Lu 364/22. 

– Obecnie uzupełniane są braki formalne skargi –  3 czerwca wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego. Sprawa zostanie skierowana do merytorycznego rozpoznania  dopiero po  uzupełnieniu braków formalnych. Przewidywany termin rozpoznania sprawy ok. października 2022 r. – informuje Anna Gilowska z Wydziału Informacji Sądowej WSA w Lublinie.

Przypomnijmy, że sąd administracyjny kontroluje jedynie legalność działania organów administracyjnych, oznacza to, że nie czyni własnych ustaleń w sprawie, a jedynie sprawdza, czy organy administracyjne, podejmując zaskarżone rozstrzygnięcie, nie naruszyły powszechnie obowiązującego prawa.

PRZECZYTAJ: Prace przy autostradzie nabierają tempa. A2 coraz bliżej Białej

CZYTAJ TAKŻE: Drogi ekspresowe będą płatne?

ZOBACZ TEŻ: Mieszkańcy mają obawy, że droga podzieli miejscowość


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
jjo 23.06.2022 17:05
Czyli dąb stał się pomnikiem jak ludzie zorientowali się że będzie droga. A tak pewnie stałby się surowcem do produkcji trumien.

Promil 23.06.2022 11:04
Te antypolskie rządy powinnismy raz i skutecznie wykopac w kosmos,teraz Polak jest śmiechem,jednego przekupić jakimś plusem a drugiego zgnoic

Lubelskie 23.06.2022 10:48
Ja mam działkę również w województwie lubelskim i z jednej strony zabrali mi kawałek na drogę dojazdowa u jeszcze musiałam zapłacić bo ta nibt droga zwiększa wartość działki a z drugiej strony też zabrali bo będą robić ekspresówkę rozwalili cały płot a rzucili jakieś grosze.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama