Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 2 października 2022 04:39
Reklama

Pod autostradę wywłaszczą ponad 1600 działek w województwie lubelskim!

Budowa autostrady A2 to cały czas gorący temat w naszym regionie. W Ciciborze Dużym przy drodze wojewódzkiej nr 811 już teraz przygotowywane jest zaplecze budowlane pod prace, związane z tą inwestycją. Jak informuje rzecznik wojewody lubelskiego GDDKiA złożyła do lubelskiego urzędu wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na czterech odcinkach A2 w województwie lubelskim. W przypadku trzech z nich na razie procedury zostały zawieszone. Wojewoda podaje też dokładną liczbę działek, które w całości lub części zostaną na tych odcinkach przejęte przez Skarb Państwa. Przy okazji sprawdzamy, na jakim etapie jest sprawa sporu pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz radą gminy Międzyrzec Podlaski, o ustanowienie pomnikiem przyrody dębu w Łuniewie.
Pod autostradę wywłaszczą ponad 1600 działek w województwie lubelskim!
W Ciciborze Dużym przy drodze wojewódzkiej nr 811 już teraz powstaje zaplecze pod budowę autostrady A2
Autor: Tomasz Łukaszuk

Mieszkańców naszego regionu najbardziej interesują odcinki autostrady A2: 63,5-kilometrowy pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską oraz 32-kilomerowy odcinek od Białej Podlaskiej do granicy państwa w Kukurykach. Według planu pierwszy ma zostać wybudowany do 2024 roku, budowę drugiego, przebiegającego przez gminy Biała Podlaska, Rokitno, Zalesie, Terespol, według Mapy Stanu Budowy Dróg zaplanowano na lata 2026-2028.

Na jakim etapie decyzje ZRID?

Przypomnijmy, w kwietniu 2021 r. GDDKiA podpisała umowy na cztery kolejne fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. Chodzi konkretnie o odcinki: obwodnica Siedlec – rejon miejscowości Malinowiec; rejon m. Malinowiec – węzeł Łukowisko; węzeł Łukowisko – rejon m. Swory oraz Swory – w. Biała Podlaska (węzeł Cicibór). Dla wszystkich tych odcinków do odpowiednich terenowo urzędów wojewódzkich złożone zostały wnioski o wydanie decyzji ZRID. Na terenie województwa lubelskiego inwestycję podzielono na cztery etapy i dla każdego oddzielnie GDDKiA złożyła wnioski.

Zapytaliśmy, na jakim etapie jest ta procedura w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. –  Do Wydziału Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły 4 wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczące autostrady A2 – informuje rzecznik wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka. Wymienia też odcinki, których dotyczą: odcinek IX: obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem) od km ok. 610+722 do km ok. 624+830 z węzłem „Cicibór” o długości około 14,108 km; odcinek X: węzeł Cicibór bez węzła od km 624+830 do km 640+703), zakres od km 624+830 do km 641+011;  odcinek XI: km 640+703 – węzeł Dobryń z węzłem (od km 640+703 do km 650+300), zakres od km 641+011 do km 650+287 oraz odcinek XII: węzeł Dobryń bez węzła – km 657+137 (od km 650+300 do km 657+137), zakres od km 650+287 do km 657+139.

CZYTAJ TEŻ: W Ciciborze przygotowywane jest zaplecze pod budowę autostrady

– W związku z wystąpieniem inwestora o ponowną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Do czasu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko bieg terminów w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostaje wstrzymany. Na wniosek inwestora postępowania w sprawie wydania decyzji, dotyczących odcinków X, XI i XII zostały zawieszone – wyjaśnia rzecznik wojewody lubelskiego. Jak przekazuje, LUW nie zna spodziewanego terminu zakończenia sprawy i wydania decyzji.

O zawieszenie procedur zapytaliśmy też GDDKiA. – Biuro projektowe uzgadnia i uzupełnia dokumentację złożoną do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Ponowna ocena środowiskowa jest natomiast etapem w procedurze uzyskania decyzji ZRID. Efektem tej oceny jest postanowienie RDOŚ, niezbędne do wydania przez wojewodę decyzji ZRID – wyjaśnia Małgorzata Tarnowska, główny specjalista z GDDKiA.

Ponad 1600 działek pod autostradę

Przy okazji zapytaliśmy też Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ile działek zostanie przejętych przez Skarb Państwa pod budowę autostrady A2 na wymienionych odcinkach. Łącznie to aż 1647 działek. 

– We wnioskach inwestor, czyli GDDKiA wskazał nieruchomości, które w całości lub części staną się własnością Skarbu Państwa. Pod budowę autostrady planuje się przejęcie: 432 działek na odcinku IX, 677 działek na odcinku X, 352 działek na odcinku XI oraz 186 działek na odcinku XII – wylicza Agnieszka Strzępka. Dodaje, że o wszczęciu i wydaniu decyzji zawiadomieni zostaną wnioskodawca, właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. 

W województwie lubelskim pod budowę autostrady w części lub w całości zostanie przejętych przez Skarb Państwa ponad 1600 nieruchomości. Fot. GDDKiA

Pozostałe strony postępowania zostaną poinformowane w drodze obwieszczeń na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń urzędu wojewódzkiego oraz urzędów gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, a także w prasie lokalnej.

Co z dębem Alojzym?

Przypomnijmy, że GDDKiA skierowała 22 kwietnia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na uchwałę Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z 29 marca tego roku, mówiącą o ustanowieniu dębu Alojzego, rosnącego w Łuniewie, pomnikiem przyrody.  Uzasadnienie GDDKiA jest obszerne. Głównym jednak powodem wniesienia pisma mają być komplikacje, jakie pomnik przyrody stwarza wykonawcy odcinka autostrady A2 przy projektowaniu i budowie planowanej trasy. Mowa tutaj konkretnie o odcinku Malinowiec – w. Łukowisko o długości ok. 18 km.  W tym przypadku, według informacji podanych w Mapie Stanu Budowy Dróg, prace projektowe ukończone są w 87 proc.  

CZYTAJ TAKŻE: Dąb Alojzy znów w centrum uwagi. Tym razem... przeszkadza w budowie A2

 – WSA nie wyznaczyło terminu rozprawy rozpatrzenia skargi na uchwałę rady gminy. GDDKiA i wykonawca (Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Itercor” przyp. red.) jest w kontakcie z Gminą Międzyrzec Podlaski. Przygotowywany jest zakres prac budowlanych, które są do wykonania wokół pomnika przyrody. Dopiero po zatwierdzeniu prac przez radę gminy będzie mógł je realizować – tłumaczy Małgorzata Tarnowska z GDDKiA.

Jak z kolei informuje nas WSA, skarga GDDKiA na uchwałę rady gminy Miedzyrzec Podlaski w przedmiocie ustanowienia pomnika przyrody wpłynęła do sądu 18 maja 2022 r. i została zarejestrowana pod sygn. akt II SA/Lu 364/22. 

– Obecnie uzupełniane są braki formalne skargi –  3 czerwca wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego. Sprawa zostanie skierowana do merytorycznego rozpoznania  dopiero po  uzupełnieniu braków formalnych. Przewidywany termin rozpoznania sprawy ok. października 2022 r. – informuje Anna Gilowska z Wydziału Informacji Sądowej WSA w Lublinie.

Przypomnijmy, że sąd administracyjny kontroluje jedynie legalność działania organów administracyjnych, oznacza to, że nie czyni własnych ustaleń w sprawie, a jedynie sprawdza, czy organy administracyjne, podejmując zaskarżone rozstrzygnięcie, nie naruszyły powszechnie obowiązującego prawa.

PRZECZYTAJ: Prace przy autostradzie nabierają tempa. A2 coraz bliżej Białej

CZYTAJ TAKŻE: Drogi ekspresowe będą płatne?

ZOBACZ TEŻ: Mieszkańcy mają obawy, że droga podzieli miejscowość


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
jjo 23.06.2022 17:05
Czyli dąb stał się pomnikiem jak ludzie zorientowali się że będzie droga. A tak pewnie stałby się surowcem do produkcji trumien.

Promil 23.06.2022 11:04
Te antypolskie rządy powinnismy raz i skutecznie wykopac w kosmos,teraz Polak jest śmiechem,jednego przekupić jakimś plusem a drugiego zgnoic

Lubelskie 23.06.2022 10:48
Ja mam działkę również w województwie lubelskim i z jednej strony zabrali mi kawałek na drogę dojazdowa u jeszcze musiałam zapłacić bo ta nibt droga zwiększa wartość działki a z drugiej strony też zabrali bo będą robić ekspresówkę rozwalili cały płot a rzucili jakieś grosze.

Reklama
Reklama
Reklama
KOMENTARZE
Autor komentarza: dfgsdfdfgfdgTreść komentarza: https://play.acast.com/s/6338d38f6f68d70012592390 https://play.acast.com/s/6338d82ce6237a00120059fe https://play.acast.com/s/6338d38f6f68d70012592390?mod https://play.acast.com/s/6338d82ce6237a00120059fe?loi https://www.atoallinks.com/2022/truecar-report-unveils-consumer-habits-amid-auto-industry-shifts-2022/ https://educationnews.co.ke/advert/fgfhgf-ghnjgjfh-ghjjjjjjfg/ https://vocus.cc/article/6338e4b3fd8978000181dc35 https://www.scoop.it/topic/yjutym-ut-tyuytuty-y https://www.vingle.net/posts/4810966assData dodania komentarza: 02.10.2022, 04:08Źródło komentarza: Terytorialsi z z bialskiego batalionu doskonalili swoje umiejętnościAutor komentarza: fgdxvdxgdTreść komentarza: https://play.acast.com/s/6338d38f6f68d70012592390 https://play.acast.com/s/6338d82ce6237a00120059fe https://play.acast.com/s/6338d38f6f68d70012592390?mod https://play.acast.com/s/6338d82ce6237a00120059fe?loi https://www.atoallinks.com/2022/truecar-report-unveils-consumer-habits-amid-auto-industry-shifts-2022/ https://educationnews.co.ke/advert/fgfhgf-ghnjgjfh-ghjjjjjjfg/ https://vocus.cc/article/6338e4b3fd8978000181dc35 https://www.scoop.it/topic/yjutym-ut-tyuytuty-y https://www.vingle.net/posts/4810966Data dodania komentarza: 02.10.2022, 04:06Źródło komentarza: Terytorialsi z z bialskiego batalionu doskonalili swoje umiejętnościAutor komentarza: efgsgsgTreść komentarza: https://www.onfeetnation.com/photo/albums/hhkjyatd-aidyt https://rextester.com/BKIAM32390 https://codebeautify.org/htmlviewer/y22eab309 https://dotnetfiddle.net/ULHXkn https://dotnetfiddle.net/AOsyam https://rextester.com/ACTV29691 https://codebeautify.org/htmlviewer/y22d3898b https://paiza.io/projects/VSZ8OULvIJl93EFvGfqU7A https://jsfiddle.net/zk3mfpur/ https://paste2.org/XsC1LKD5 https://ctxt.io/2/AAAQDhADFw https://authors.curseforge.com/paste/05d25de4 https://authors.curseforge.com/paste/1ca7e50a https://dotnetfiddle.net/ZoZ0DS https://rextester.com/LBX98050 https://coliru.stacked-crooked.com/a/2ff8ea2c241d808a https://dev.bukkit.org/paste/00fddb52 https://pastebin.com/Q759XKvD https://pastebin.com/bBA84yKP https://pastelink.net/8qdcp4cl https://pasteio.com/xQpOcwZRsqFk https://geany.org/p/4dqLf/ https://geany.org/p/JUQhj/ https://ide.geeksforgeeks.org/ddebbdb0-5299-4a2f-81ad-20828377c7ba https://yamcode.com/gg0vklkvxx https://www.podchaser.com/podcasts/ristrutturazione-della-tua-cas-4905168 https://www.stitcher.com/show/ristrutturazione-della-tua-casa/episode/prestito-di-capitale-proprio-207229991 https://www.pandora.com/podcast/ristrutturazione-della-tua-casa/PC:1001028654 https://podcasts.apple.com/us/podcast/ristrutturazione-della-tua-casa/id1648002866 https://music.amazon.com/podcasts/9bb4dec1-be7f-426c-ae4f-9c2399cd9685/ristrutturazione-della-tua-casa https://issuetracker.unity3d.com/issues/all-models-become-suddenly-stuck-in-weird-poses-and-animations-are-messed-up-when-previewing-any-character-animation-in-the-editor-and-looking-around-in-the-scene-view https://springdale.math.ias.edu/ticket/19624 http://brainengineering.dartmouth.edu/psyc40wiki/index.php/Voeg_waarde_toe_aan_uw_huis https://we.riseup.net/kakeane https://biocoll.inhs.illinois.edu/portal/checklists/checklist.php?cl=39177 https://botanydb.colorado.edu/checklists/checklist.php?cl=13368 https://symbiota.ccber.ucsb.edu/checklists/checklist.php?cl=2923 https://www.hybrid-analysis.com/sample/7a256a46dda81f41a13e85a6bca1cceda61a33bc2dda755d438dba87029c8c16 https://telegra.ph/HjbhNMVADJyt-10-02 https://github.com/theacast/hfgytepwuy/blob/main/README.md https://gitlab.com/jemvut/fsdfbfdhtu https://gitlab.uliege.be/J.Fays/simian-XML-filter/-/issues/101 https://www.pinterest.com/pin/883901864346388065 https://challonge.com/ab61l1js?jggs https://techplanet.today/post/igdvvmdkdyfkasd https://tealfeed.com/fra-eksemplet-illustreret-ovenfor-oy4cl https://truxgo.net/blogs/357644/1034146/helppoja-tapoja-loytaa-rahoitusta-kotisi-kunnostukseen https://zenodo.org/communities/hfkafgkert/?page=1&size=20 https://t.co/Xg0UFAvFSd https://bakedenough.com/einfache-wege-um-eine-finanzierung-fur-ihre-hausrenovierung-zu-finden/ https://www.theyashelf.com/hier-sind-einige-beispiele/ https://www.diemucha.at/comment/52676 https://jpost.us/business/maneiras-faceis-de-encontrar-financiamento-para-a-renovacao-da-sua-casa/ https://1009magic.com/business/finance/maneras-faciles-de-encontrar-financiamiento-para-la-renovacion-de-su-hogar/ https://www.laptoparena.co.uk/aqui-hay-algunos-ejemplo/ https://dailybusinesspost.com/securus-vias-ad-finance-pro-domo-tua-renovationis/Data dodania komentarza: 02.10.2022, 03:38Źródło komentarza: Europejski Tydzień Sportu w Terespolu za nami [ZDJĘCIA]Autor komentarza: sdgfhjjghgfsdfgghfgdfsdghghfgdfsdasTreść komentarza: https://issuetracker.google.com/issues/250230684 https://issuetracker.google.com/issues/250230685 https://issuetracker.google.com/issues/250230746 https://issuetracker.google.com/issues/250230747 https://issuetracker.google.com/issues/250230687 https://issuetracker.google.com/issues/250230748 https://issuetracker.google.com/issues/250230689 https://issuetracker.google.com/issues/250230691 https://issuetracker.google.com/issues/250230692 https://issuetracker.google.com/issues/250230750 https://issuetracker.google.com/issues/250229871 https://issuetracker.google.com/issues/250229872 https://issuetracker.google.com/issues/250231176 https://issuetracker.google.com/issues/250231239 https://issuetracker.google.com/issues/250229873 https://issuetracker.google.com/issues/250229874 https://issuetracker.google.com/issues/250231177 https://issuetracker.google.com/issues/250229875 https://issuetracker.google.com/issues/250231241 https://issuetracker.google.com/issues/250231656Data dodania komentarza: 02.10.2022, 01:10Źródło komentarza: 13 i 14 emerytura w 2023 roku. Emeryci i renciści mogą spać spokojnieAutor komentarza: dfghdfgfsdfghgjhdfgdfsdasTreść komentarza: https://issuetracker.google.com/issues/250222550 https://issuetracker.google.com/issues/250224384 https://issuetracker.google.com/issues/250224385 https://issuetracker.google.com/issues/250224227 https://issuetracker.google.com/issues/250224228 https://issuetracker.google.com/issues/250222552 https://issuetracker.google.com/issues/250224387 https://issuetracker.google.com/issues/250222553 https://issuetracker.google.com/issues/250224389 https://issuetracker.google.com/issues/250224390 https://issuetracker.google.com/issues/250224230 https://issuetracker.google.com/issues/250224231 https://issuetracker.google.com/issues/250222554 https://issuetracker.google.com/issues/250224393 https://issuetracker.google.com/issues/250225696 https://issuetracker.google.com/issues/250226016 https://issuetracker.google.com/issues/250226018 https://issuetracker.google.com/issues/250226020 https://issuetracker.google.com/issues/250225976 https://issuetracker.google.com/issues/250225977 https://issuetracker.google.com/issues/250004149 https://issuetracker.google.com/issues/250224392 https://issuetracker.google.com/issues/250224394 https://issuetracker.google.com/issues/250224234 https://issuetracker.google.com/issues/250227539 https://issuetracker.google.com/issues/250225707 https://issuetracker.google.com/issues/250227129 https://issuetracker.google.com/issues/250225711 https://issuetracker.google.com/issues/250227541 https://issuetracker.google.com/issues/250227132 https://issuetracker.google.com/issues/250227546 https://issuetracker.google.com/issues/250227549 https://issuetracker.google.com/issues/250227550 https://issuetracker.google.com/issues/250227554 https://issuetracker.google.com/issues/250227880 https://issuetracker.google.com/issues/250227881 https://issuetracker.google.com/issues/250227135 https://issuetracker.google.com/issues/250227882 https://issuetracker.google.com/issues/250227996 https://issuetracker.google.com/issues/250227998Data dodania komentarza: 02.10.2022, 00:52Źródło komentarza: 13 i 14 emerytura w 2023 roku. Emeryci i renciści mogą spać spokojnie
Reklama
Reklama
Reklama